Leeswijzer

Leeswijzer

IFRS 7 en Pillar 3

In het hoofdstuk Risicomanagement is de informatie opgenomen die is vereist op basis van IFRS 7 en IAS 1. De informatie is alleen onderdeel van de accountantscontrole op de jaarrekening indien dit bij de tekst is aangegeven of wanneer bij de tabel het label 'Audited' is vermeld.

Daarnaast is op de website www.devolksbank.nl een separate Pillar 3-rapportage gepubliceerd met daarin aanvullende informatie over de risico’s, risicomanagement en kapitaaltoereikendheid van de bank. Hoewel deze informatie is vereist op basis van CRD IV en CRR vormt deze geen onderdeel van de door de externe accountant gecontroleerde informatie.

EDTF-referenties

De Enhanced Disclosure Task Force (EDTF) is een initiatief van de Financial Stability Board. Deze internationale taskforce bestaat uit gebruikers en opstellers van jaarverslagen van financiële instellingen. De taskforce heeft 32 aanbevelingen gedaan voor risk disclosures van banken. De Volksbank onderschrijft de aanbevelingen. In de sectie Aanvullende Informatie is een overzicht opgenomen op welke wijze de EDTF-aanbevelingen in het jaarverslag en de Pillar 3-rapportage zijn verwerkt.

Stel uw jaarverslag zelf samen