Doelstelling risicomanagement

4.1. Doelstelling risicomanagementEDTF 1

De Volksbank wil veilig en vernieuwend bankieren voor iedereen mogelijk maken door van risico’s kansen te maken. De basis hiervoor is dat de Volksbank maximaal vertrouwen heeft in klanten en medewerkers en andersom hetzelfde geldt. We maken onderscheid in risico’s die kansen bieden en risico’s die moeten worden vermeden. Daarbij houden we rekening met alle elementen van de gedeelde waarde. We zetten in op een bedrijfsvoering waarin we de risico’s aantoonbaar op een verantwoorde wijze beheren en beheersen. Het is onvermijdelijk dat we daar ook fouten bij maken. We willen leren van onze fouten zodat we ze in de toekomst kunnen vermijden.

Risicomanagement en gedeelde waarde

Nut voor de klant

We bouwen aan een goede en langdurige relatie met de klant gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Hiermee ondersteunen we onze klanten in de beheersing van hun eigen financiële situatie. Risicomanagement ziet onder meer toe op duidelijke en transparante producten, betrouwbare en beheerste processen.

Verantwoordelijkheid voor de maatschappij

We dragen bij aan producten en diensten die de financiële weerbaarheid van de klant vergroten. In ons streven naar een portfolio van duurzame activiteiten maken we risico afwegingen. We volgen wet- en regelgeving nauwgezet.

Oprechte aandacht voor de medewerker

Om onze ambitie waar te maken hebben we gemotiveerde en deskundige mensen nodig. Met oprechte aandacht stimuleren we betrokkenheid bij de medewerkers en de ontwikkeling van hun deskundigheid.

Rendement voor de aandeelhouder

We streven naar een stabiele kapitaalpositie, een adequate liquiditeitspositie en een eenvoudige en transparante balans. Zo dragen we bij aan een financieel gezonde en stabiele bank, met activiteiten die een langdurig stabiel rendement opleveren.

Stel uw jaarverslag zelf samen