Leeswijzer

Leeswijzer

IFRS 7 en Pillar 3

In dit hoofdstuk, ‘Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeitsmanagement’, is de informatie opgenomen die is vereist op basis van IFRS 7 en IAS 1. Alleen indien de tekst in een lichtgrijs kader is opgenomen of bij de tabel het label 'Audited' is vermeld, is de informatie onderdeel van de accountantscontrole op de jaarrekening.

Daarnaast is op de website www.devolksbank.nl een separate Pillar 3-rapportage gepubliceerd met daarin aanvullende informatie opgenomen over de risico’s, risicomanagement en kapitaaltoereikendheid van de bank. Deze informatie is vereist op basis van CRD IV en CRR maar vormt geen onderdeel van de door de externe accountant gecontroleerde informatie.

EDTF referenties

De Enhanced Disclosure Task Force (EDTF) is een initiatief van de Financial Stability Board. Deze internationale taskforce bestaat uit gebruikers en opstellers van jaarverslagen van financiële instellingen. De taskforce heeft 32 aanbevelingen gedaan voor risk disclosures van banken. De Volksbank onderschrijft de aanbevelingen. In de sectie Aanvullende Informatie is  een overzicht opgenomen op welke wijze de EDTF-aanbevelingen in het jaarverslag en de Pillar 3-rapportage zijn verwerkt. 

Stel uw jaarverslag zelf samen