Doelstelling risicomanagement

3.1. Doelstelling risicomanagementEDTF 1

Gebeurtenissen die zich kunnen voordoen hoeven niet altijd negatief te zijn: sommige gebeurtenissen brengen zowel een kans als een bedreiging met zich mee. De Volksbank wil veilig en vertrouwd bankieren voor iedereen mogelijk maken door risicomanagement nadrukkelijk ook te bezien vanuit het perspectief van kansen. Daarbij houden we rekening met alle elementen van de gedeelde waarde. We zetten in op een bedrijfsvoering waarin we de risico’s aantoonbaar op een verantwoorde wijze beheren en beheersen. Het is onvermijdelijk dat we daar ook fouten bij maken. We willen leren van onze fouten zodat we ze in de toekomst voorkomen. Voor risicomanagement houdt Bankieren met de menselijke maat in dat we in potentiële risico’s ook kansen onderkennen. De basis daarvoor is dat we maximaal vertrouwen geven aan klanten en medewerkers.

Risicomanagement en gedeelde waarde:

Nut voor de klant
Risicomanagement ziet toe op onder meer duidelijke en transparante producten, betrouwbare processen en systemen en deskundig klantcontact. Hiermee ondersteunen we de klant in de beheersing van hun eigen financiële situatie. 

Verantwoordelijkheid voor de maatschappij
Onze risicomanagementactiviteiten ondersteunen integer bankwezen en sturen op herstel van vertrouwen. Wij dragen bij aan producten en diensten die de financiële weerbaarheid van de klant vergroten. We betrekken duurzaamheid in onze risicoafwegingen.

Zingeving voor de medewerker
We hebben gemotiveerde en deskundige mensen nodig om onze ambitie waar te maken. We stimuleren de ontwikkeling van hun deskundigheid. We werken aan een cultuur waarbij onze medewerkers zich bewust zijn van het belang van integer en ethisch gedrag.

Rendement voor de aandeelhouder
Risicomanagement beschermt de investering van de aandeelhouder door onaanvaardbare risico's af te dekken of nauwgezet te volgen. Zo dragen we bij aan een financieel gezonde en stabiele bank, met activiteiten die het gewenste rendement opleveren.

Stel uw jaarverslag zelf samen