Presentatie van informatie

Presentatie van informatie

Met dit jaarverslag informeert de Volksbank haar stakeholders over de financiële en niet-financiële resultaten over 2018. In het jaarverslag gaan we uitgebreid in op hoe we waarde willen creëren voor onze stakeholders en hoe we omgaan met kansen en bedreigingen.

Het jaarverslag opent met de belangrijkste kerncijfers en het interview met de voorzitter van de Directie. Na deze introductie is het jaarverslag als volgt ingedeeld:

 • Directieverslag, bestaande uit:
  - Algemene trends en ontwikkelingen
  - Onze strategie
  - De voortgang van de gedeelde waarde en identiteit van onze merken
  - Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeitsmanagement

 • Bericht van de Raad van Commissarissen

 • Corporate Governance

 • Jaarrekening

 • Overige gegevens en Aanvullende informatie

De financiële gegevens in de jaarrekening zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aangenomen door de Europese Unie (EU IFRS). Daarnaast voldoen de financiële gegevens aan de vereisten zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De niet-financiële informatie in dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards (Sustainability Reporting Guidelines of the Global Reporting Initiative) en voldoet aan de EU-directive. Informatie over de basis voor niet-financiële verslaggeving is terug te vinden in de bijlage.

Informatie over kapitaal en risicoposities voor 2018 en vergelijkende cijfers over 2017 worden gerapporteerd onder het Basel III raamwerk (CRD IV/CRR). Daarnaast voldoet het hoofdstuk Risicomanagement aan de Enhanced Disclosure Task Force (EDTF) vereisten. Informatie over Pillar 3 (onderdeel van de CRR) is terug te vinden in een aparte rapportage op onze website.

Dit rapport is opgesteld in euro’s (€).

Dit jaarverslag is gepubliceerd op 7 maart 2019 en is te lezen op onze website of te downloaden als PDF.

Het jaarverslag over het boekjaar 2017 is op 8 maart 2018 gepubliceerd en eveneens te lezen op onze website of te downloaden als PDF.

Stel uw jaarverslag zelf samen