Beperkingen in de reikwijdte van onze beoordelingsopdracht

Beperkingen in de reikwijdte van onze beoordelingsopdracht

In de niet-financiële informatie is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en ramingen. Inherent aan deze informatie is dat de werkelijke uitkomsten in de toekomst onzeker zijn. Wij geven geen zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in de niet-financiële informatie.

In de paragraaf Duurzaamheid van het hoofdstuk ‘2.3 Voortgang van de strategie’ zijn de resultaten 2017 van de Klimaatneutrale balans gepresenteerd. Bij de gehanteerde berekeningen wordt tevens gebruik gemaakt van bronnen van externe partijen. De gehanteerde bronnen zijn toegelicht in het document De Volksbank Carbon Profit and Loss Methodology, versie 2.0 van december 2016 op www.devolksbank.nl/verantwoord-ondernemen/onze-projecten/klimaatneutraal (hierna: methodologie van de Klimaatneutrale balans). Wij hebben ten aanzien van de inhoud van deze externe bronnen geen werkzaamheden verricht, anders dan het beoordelen van de geschiktheid en plausibiliteit van deze externe bronnen.

De verwijzingen naar overige externe bronnen of websites in de niet-financiële informatie maken geen onderdeel uit van de niet-financiële informatie die door ons is beoordeeld. Wij verstrekken derhalve geen zekerheid over deze informatie.

Stel uw jaarverslag zelf samen