Vennootschapsbelasting

9. Vennootschapsbelasting

Waarderingsgrondslagen voor vennootschapsbelasting

Acute belastingvorderingen en –verplichtingen betreft te vorderen of verschuldigde vennootschapsbelasting met betrekking tot de belastbare winst over de verslagperiode en eventueel nog niet afgerekende verschuldigde belasting over voorgaande periodes. Acute belastingvorderingen en -schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde volgens het geldende belastingtarief waartegen afgerekend zal worden.

De acuut te vorderen en verschuldigde vennootschapsbelasting tot en met de jaren 2015 staat onherroepelijk vast. De eerste helft van 2015 (dit is de periode waarin SNS Bank nog onderdeel uitmaakte van de fiscale eenheid SRH) is afgerekend met SRH als hoofd van de fiscale eenheid De aangifte over het tweede half jaar 2015 (eerste periode dat de Volksbank zelfstandige Fiscale Eenheid was) is in 2017 ingediend en begin januari 2018 definitief vastgesteld. De op basis van de definitieve aanslag alsmede de ingediende aangifte verschuldigde vennootschapsbelasting van de diverse onderdelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zijn afgerekend met het hoofd van de fiscale eenheid, te weten de Volksbank. De aangifte vennootschapsbelasting over 2016 dient voor 1 mei 2018 ingediend te zijn.

Voor meer informatie over de stelselwijziging verwijzen we naar de grondslagen Veranderingen in grondslagen, schattingen en presentatie.

Stel uw jaarverslag zelf samen