Overige operationele opbrengsten

28. Overige operationele opbrengsten

Waarderingsgrondslagen voor overige operationele opbrengsten

Deze omvatten alle baten die niet onder bovengenoemde posten kunnen worden verantwoord en welke toe te rekenen zijn aan de verslaggevingsperiode.

De overige operationele opbrengsten in 2017 bedragen € 1 miljoen (2016: € 2 miljoen).

Stel uw jaarverslag zelf samen