Netto provisie en beheervergoedingen

25. Netto provisie en beheervergoedingen

Waarderingsgrondslagen voor netto provisie en beheervergoedingen

Provisiebaten en baten uit beheervergoedingen

Dit betreft de opbrengsten van betalingsverkeer voor klanten, vermogensbeheer en overig gerelateerde diensten die door de Volksbank worden aangeboden. Deze worden opgenomen in de verslagperiode waarin de dienstverlening plaatsvindt.

Provisielasten en kosten van beheervergoedingen

Hieronder worden betaalde provisies en beheervergoedingen opgenomen, voor zover deze betrekking hebben op de in de verslagperiode ontvangen dienstverlening.

Specificatie netto provisie en beheervergoedingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Inkomsten uit provisie en beheervergoedingen:

Betalingsverkeer

36

35

Advisering en bemiddeling

11

16

Beheervergoedingen

38

32

Effectenbedrijf

-

4

Assurantiebedrijf

15

16

Overige activiteiten

4

5

Totaal inkomsten uit provisie en beheervergoedingen

104

108

Kosten uit provisie en beheervergoedingen

Assurantiebedrijf

1

-

Betalingsverkeer

8

8

Beheervergoedingen

19

19

Effectenbedrijf

1

2

Provisie franchise

21

17

Overige activiteiten

5

5

Totaal kosten uit provisie en beheervergoedingen

55

51

Totaal

49

57

Stel uw jaarverslag zelf samen