Gebeurtenissen na balansdatum

23. Gebeurtenissen na balansdatum

22 januari 2018 zijn de schuldbewijzen Holland Homes Oranje (boekwaarde 31/12/2017 € 375,5 miljoen) teruggekocht in een put op transactiedatum.

In december heeft de Volksbank $ 1,1 miljard (€ 959 miljoen) opgenomen door inschrijving op een 3-weeks ECB tender lening. Deze post is verantwoord onder deposito's en certificaten. De tegenhanger is onder kas en kasequivalenten verantwoord. In januari is de transactie afgewikkeld.

Stel uw jaarverslag zelf samen