Dividend

Dividend

De Directie van de Volksbank stelt voor over 2017 een dividend van € 190 miljoen (2016: € 135 miljoen) uit te keren aan haar aandeelhouder de Volksholding. De uitkering per aandeel bedraagt over 2017: € 226 (2016: € 161).


Utrecht, 7 maart 2018

Directie

Maurice Oostendorp (voorzitter)
Annemiek van Melick
Alexander Baas
Jeroen Dijst

Raad van commissarissen

Jan van Rutte (voorzitter)
Sonja Barendregt-Roojers

Charlotte Insinger
Monika Milz
Ludo Wijngaarden

Stel uw jaarverslag zelf samen