Winst- en verliesbestemming

Winst- en verliesbestemming

De Volksbank stelt voor om een dividend van € 190 miljoen (2016: € 135 miljoen) uit te keren ten laste van het jaarresultaat over 2017. De winst na dividenduitkering over boekjaar 2017 wordt toegevoegd aan de overige reserves.


Utrecht, 7 maart 2018

Directie

Maurice Oostendorp (voorzitter)
Annemiek van Melick
Alexander Baas
Jeroen Dijst

Raad van commissarissen

Jan van Rutte (voorzitter)
Sonja Barendregt-Roojers

Charlotte Insinger
Monika Milz
Ludo Wijngaarden

Stel uw jaarverslag zelf samen