Vorderingen op klanten

3. Vorderingen op klanten

Looptijd vorderingen op klanten

in miljoenen euro's

2017

20161

Verdeling naar resterende looptijd:

Direct opeisbaar

510

656

Niet direct opeisbaar:

> 1 maand ≤ 3 maanden

59

125

> 3 maanden ≤ 1 jaar

455

305

> 1 jaar ≤ 5 jaar

2.246

2.065

> 5 jaar

44.288

44.013

Totaal

47.558

47.164

  1. De Volksbank heeft de grondslagen voor verantwoording van boeterente uit hoofde van vroegtijdige renteherzieningen van hypotheken gewijzigd, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

Stel uw jaarverslag zelf samen