Vorderingen op banken

2. Vorderingen op banken

Looptijd vorderingen op banken

in miljoenen euro's

2017

2016

Verdeling naar resterende looptijd:

Direct opeisbaar

673

1.055

Niet direct opeisbaar:

> 1 maand ≤ 3 maanden1

1.970

1.316

> 3 maanden ≤ 1 jaar

-

547

> 1 jaar ≤ 5 jaar

-

-

> 5 jaar

-

-

Totaal

2.643

2.918

  1. De verplichte kasreserve aangehouden bij de DNB wordt met ingang van 2017 verantwoord in de rubriek Vorderingen op banken. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast.

Stel uw jaarverslag zelf samen