Verbonden partijen

16. Verbonden partijen

Posities en transacties tussen de Volksbank N.V. en deelnemingen

SPV's

Overige

Totaal

in € miljoenen

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Ontvangen opbrengsten

7

5

21

148

28

153

Betaalde kosten

15

-

-

155

15

155

Zie voor meer informatie over de verbonden partijen toelichting 21 Niet uit de balans blijkende verplichtingen van de geconsolideerde jaarrekening.

De vorderingen op de groepsmaatschappijen en de schulden aan groepsmaatschijen zijn opgenomen onder toelichting 6 Vorderingen op groepsmaatschappijen en 12 Schulden aan groepsmaatschappijen.

Stel uw jaarverslag zelf samen