Schulden aan klanten

10. Schulden aan klanten

Specificatie overige schulden aan klanten

in miljoenen euro's

2017

2016

Spaargelden

36.575

36.593

Overige schulden aan klanten

9.231

9.922

Totaal

45.806

46.515

Looptijd schulden aan klanten

in miljoenen euro's

2017

2016

Verdeling naar resterende looptijd:

Direct opeisbaar

37.972

38.037

Niet direct opeisbaar:

> 1 maand ≤ 3 maanden

113

151

> 3 maanden ≤ 1 jaar

415

591

> 1 jaar ≤ 5 jaar

2.937

2.800

> 5 jaar

4.369

4.936

Totaal

45.806

46.515

Stel uw jaarverslag zelf samen