Schulden aan groepsmaatschappijen

12. Schulden aan groepsmaatschappijen

Specificatie schulden aan groepsmaatschappijen

in miljoenen euro's

2017

2016

Schulden aan banken

178

97

Schulden aan klanten

49

-

Eigen vermogen groepsmaatschappijen

98

151

Financiële verplichting gesecuritiseerde hypotheken

983

2.239

Rekening courant groepsmaatschappijen

197

155

Totaal

1.505

2.642

De schulden aan groepsmaatschappijen betreffende kortlopende vorderingen binnen de groep.

Stel uw jaarverslag zelf samen