Schulden aan banken

11. Schulden aan banken

Looptijd schulden aan banken

in miljoenen euro's

2017

2016

Verdeling naar resterende looptijd:

Direct opeisbaar

212

314

Niet direct opeisbaar:

> 1 maand ≤ 3 maanden

2.424

781

> 3 maanden ≤ 1 jaar

10

314

> 1 jaar ≤ 5 jaar

35

37

> 5 jaar

-

-

Totaal

2.681

1.446

Het rentepercentage van leningen met een looptijd langer dan één jaar bedraagt gemiddeld 4,7%.

Stel uw jaarverslag zelf samen