Resultaat uit financiële instrumenten

21. Resultaat uit financiële instrumenten

Specificatie resultaat uit financiële transacties

in miljoenen euro's

2017

2016

Marktwaarde mutatie hedging instrumenten

134

-23

Marktwaarde mutatie afgedekte positie toe te rekenen aan afgedekte risico's

-133

22

Marktwaarde mutatie derivaten aangehouden voor fair value hedge accounting

1

-1

Marktwaarde mutatie derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

-1

-1

Marktwaarde mutatie overige derivaten

-46

-71

Terugkoop schuldinstrumenten

-4

-16

Totaal

-50

-89

Stel uw jaarverslag zelf samen