Resultaat beleggingen

19. Resultaat beleggingen

Onder het resultaat beleggingen is voor € 5 miljoen (2016: € 12 miljoen) aan gerealiseerde waardeveranderingen op aandelen verantwoord.

Stel uw jaarverslag zelf samen