Personeelskosten

22. Personeelskosten

Specificatie personeelskosten

in miljoenen euro's

2017

2016

Salarissen

185

169

Pensioenkosten

39

35

Sociale lasten

29

27

Overige personeelskosten

124

135

Totaal

377

366

Stel uw jaarverslag zelf samen