Overige verplichtingen

13. Overige verplichtingen

Specificatie overige verplichtingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Overige belastingen

15

15

Overige schulden

650

594

Lopende rente

233

410

Totaal

898

1.019

Stel uw jaarverslag zelf samen