Overige operationele lasten

23. Overige operationele lasten

Specificatie overige operationele lasten

in miljoenen euro's

2017

2016

Huisvestingskosten

21

17

Automatiseringskosten

28

17

Kosten marketing en public relations

31

23

Kosten externe adviseurs

14

23

Overige kosten

99

8

Totaal

193

88

Door de juridische fusie van ASN Bank en RegioBank met de Volksbank in 2016 maken de overige operationele kosten onderdeel uit van de enkelvoudige winst- en verliesrekening.

De overige kosten bestaan voor € 43 miljoen uit prudentiële kosten.

Stel uw jaarverslag zelf samen