Overige activa

9. Overige activa

Specificatie overige activa

in miljoenen euro's

2017

2016

Lopende rente

98

106

Overig overlopende activa

182

175

Overlopende activa

280

281

Overige vorderingen

76

108

Totaal

356

389

Stel uw jaarverslag zelf samen