Netto provisie en beheervergoedingen

18. Netto provisie en beheervergoedingen

Specificatie netto provisie en beheervergoedingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Inkomsten uit provisie en beheervergoedingen:

Betalingsverkeer

36

28

Advisering en bemiddeling

11

12

Beheervergoedingen

37

38

Assurantiebedrijf

15

15

Overige activiteiten

4

4

Totaal inkomsten uit provisie en beheervergoedingen

103

97

Kosten uit provisie en beheervergoedingen

Assurantiebedrijf

1

-

Betalingsverkeer

8

5

Beheervergoedingen

3

5

Effectenbedrijf

1

1

Provisie franchise

21

17

Overige activiteiten

5

5

Totaal kosten uit provisie en beheervergoedingen

39

33

Totaal

64

64

Vanaf 2017 valt het resultaat provisies van ASN Bank, Regiobank en Woningfonds ook onder de provisies van de enkelvoudige balans. In 2016 en daarvoor werden deze baten verantwoord onder deelnemingen.

Stel uw jaarverslag zelf samen