Materiële en immateriële vaste activa

7. Materiële en immateriële vaste activa

Specificatie materiële en immateriële vaste activa

in miljoenen euro's

2018

2017

Terreinen en gebouwen in eigen gebruik

8

9

Informatieverwerkende apparatuur

14

12

Overige materiële vaste activa

33

38

Totaal materiële vaste activa

55

59

Intern ontwikkelde software

4

10

Distributie netwerk RegioBank

2

4

Totaal immateriële vaste activa

7

14

Totaal

62

73

Verloop materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Informatie- verwerkende
apparatuur

Overige materiële vaste activa

Totaal

in miljoenen euro's

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Cumulatieve aanschaffingswaarden

10

31

30

28

76

85

116

144

Cumulatieve herwaarderingen

-

-1

-

-

-

-

-

-1

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-2

-21

-16

-16

-43

-47

-61

-84

Eindbalans

8

9

14

12

33

38

55

59

Openingsbalans

9

10

12

13

38

43

59

66

Herclassificaties

-

-1

-

-

-

1

-

-

Herwaarderingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Investeringen

-

-

8

5

4

4

12

9

Desinvesteringen

-1

-

-

-

-

-

-1

-

Buiten gebruikstellingen

-

-

-

-

-

-1

-

-1

Afschrijvingen

-

-

-6

-6

-9

-9

-15

-15

Eindbalans

8

9

14

12

33

38

55

59

Verloop immateriële vaste activa

Intern ontwikkelde software

Distributie netwerk RegioBank

in miljoenen euro's

2018

2017

2018

2017

Cumulatieve aanschaffingswaarden

15

18

21

21

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-11

-8

-19

-17

Eindbalans

4

10

2

4

Openingsbalans

10

9

4

6

Geactiveerde kosten

-

5

-

-

Afschrijvingen

-4

-4

-2

-2

Desinvesteringen

-2

-

-

-

Eindbalans

4

10

2

4

Stel uw jaarverslag zelf samen