Eigen vermogen

14. Eigen vermogen

Overzicht mutaties eigen vermogen 2017

in miljoenen euro's

Geplaatst kapitaal

Agio-reserve

Herwaar-derings-reserve

Cashflow hedge-reserve

Reële- waarde reserve

Overige wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Openingsbalans

381

3.787

4

44

132

4

-1.140

349

3.561

Overboekingen 2016

-

-

-

-

-

-

214

-214

-

Ongerealiseerde herwaarderingen

-

-

-

-4

-19

-

-

-

-23

Realisatie herwaarderingen via W&V

-

-

-

-4

-15

-

-

-

-19

Realisatie herwaarderingen via eigen vermogen

-

-

2

-

-

-

-1

-

1

Overige mutaties

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rechtstreekse mutaties in eigen vermogen

-

-

2

-8

-34

-

-1

-

-41

Nettoresultaat 2017

-

-

-

-

-

-

-

329

329

Totaalresultaat 2017

-

-

2

-8

-34

-

213

115

288

Dividenduitkering

-

-

-

-

-

-

-135

-135

Totaal mutaties eigen vermogen 2017

-

-

2

-8

-34

-

213

-20

153

Eindbalans

381

3.787

6

36

98

4

-927

329

3.714

De overige wettelijke reserve bestaat uit intern ontwikkelde software van € 4 miljoen (2016: € 4 miljoen).

Overzicht mutaties eigen vermogen 2016

in miljoenen euro's

Geplaatst kapitaal

Agio-reserve

Herwaar-derings-reserve

Cashflow hedge-reserve

Reële- waarde reserve

Overige wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Openingsbalans

381

3.787

1

57

-64

179

-1.387

348

3.302

Overboekingen 2015

-

-

-

-

-

-

248

-248

-

Ongerealiseerde herwaarderingen

-

-

-

-10

50

-

-

-

40

Realisatie van herwaarderingen via W&V

-

-

-

-3

-29

-

-

-

-32

Realisatie herwaarderingen via eigen vermogen

-

-

3

-

-

-

-

-

3

Verandering samenstelling groepsmaatschappijen1

-

-

-

-

175

-175

-

-

-

Overige mutaties

-

-

-

-

-

-

-1

-

-1

Rechtstreekse mutaties in eigen vermogen

-

-

3

-13

196

-175

-1

-

10

Nettoresultaat 2016

-

-

-

-

-

-

-

329

329

Effect nettoresultaat 2016 door stelselwijziging

-

-

-

-

-

-

-

20

20

Totaalresultaat 2016

-

-

3

-13

196

-175

247

101

359

Dividenduitkering

-

-

-

-

-

-

-

-100

-100

Totaal mutaties eigen vermogen 2016

-

-

3

-13

196

-175

247

1

259

Eindbalans

381

3.787

4

44

132

4

-1.140

349

3.561

  1. Per 31 december 2016 zijn de dochterondernemingen RegioBank en ASN Bank gefuseerd met de Volksbank.

Geplaatst kapitaal

Het geplaatste kapitaal is volgestort en bestaat uit alleen gewone aandelen. De nominale waarde van de gewone aandelen is € 453,79.

Specificatie geplaatst kapitaal

Aantal aandelen

Bedrag aandelen in € miljoenen

2017

2016

2017

2016

Maatschappelijk aandelenkapitaal

4.200.040

4.200.040

1.906

1.906

Aandelenkapitaal in portefeuille

3.360.032

3.360.032

1.525

1.525

Geplaatst aandelen kapitaal

840.008

840.008

381

381

Stel uw jaarverslag zelf samen