Derivaten

4. Derivaten

Specificatie derivaten

Positieve waarde

Negatieve waarde

Saldo

in miljoenen euro's

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Derivaten aangehouden voor cashflow hedge accounting

11

12

-

1

11

11

Derivaten aangehouden voor fair value hedge accounting

679

921

805

1.154

-126

-233

Derivaten aangehouden voor balansbeheer die niet in aanmerking komen voor hedge accounting

121

377

-

271

121

106

Derivaten aangehouden voor handelsdoeleinden

264

223

279

188

-15

35

Totaal

1.075

1.533

1.084

1.614

-9

-81

Verloop derivaten

in miljoenen euro's

2017

2016

Openingsbalans

-81

151

Aankopen

23

-

Afwikkelingen

-68

-81

Herwaarderingen

95

-159

Valutakoersverschillen

22

8

Eindbalans

-9

-81

Stel uw jaarverslag zelf samen