Deelnemingen in groepsmaatschappijen

5. Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Verloop deelnemingen in groepsmaatschappijen

in miljoenen euro's

2017

2016

Openingsbalans

115

1.250

Verandering samenstelling groepsmaatschappijen

-6

-1.1951

Verkopen

-

-26

Herwaarderingen

1

43

Resultaat groepsmaatschappijen

397

382

Aanpassing eigen vermogen groepsmaatschappijen

-54

-52

Uitkeringen

-304

-295

Overige mutatie

-1

8

Eindbalans

148

115

  1. Per 31 december 2016 zijn de dochterondernemingen RegioBank en ASN Bank gefuseerd met de Volksbank.

Onder de regel uitkeringen zijn opgenomen de uitgekeerde voorschotten op de uitgestelde verkoopprijs van de hypothecaire vorderingen door de SPV’s. Voor zover het saldo van de ingehouden resultaten binnen deze SPV’s uitkomen boven de contractueel minimaal aan te houden buffer-vereisten worden deze, vooruitlopend op de eindafrekening, tussentijds uitgekeerd.

Stel uw jaarverslag zelf samen