Bijzondere waardeverminderingen

24. Bijzondere waardeverminderingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Voorzieningen eindsaldo

-149

-214

Waardeverminderingen

45

45

Terugnemingen/vrijvallen

68

85

Totaal via winst- en verliesrekening

-23

-40

Vanaf 2017 vallen bijzondere waardeverminderingen van ASN, Regiobank en Woningfonds ook onder de bijzondere waardeverminderingen van de enkelvoudige balans. In 2016 en daarvoor werden deze verantwoord onder deelnemingen.

Stel uw jaarverslag zelf samen