Belastingen

25. Belastingen

Specificatie belastingen

in miljoenen euro's

2017

2016

Verslagjaar

86

911

Correcties voorgaande jaren

8

-4

Verschuldigde winstbelasting

94

87

Ontstaan en afwikkeling tijdelijke verschillen

26

-3

Uitgestelde belasting

26

-3

Totaal

120

84

  1. De Volksbank heeft de grondslagen voor verantwoording van boeterente uit hoofde van vroegtijdige renteherzieningen van hypotheken gewijzigd, de vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast.

Het effectieve belastingpercentage over 2017 bedraagt 26,8% (2016: 19,5%).

Stel uw jaarverslag zelf samen