Accountantskosten

26. Accountantskosten

Specificatie accountantskosten

EY Accountants

EY Accountants

in duizenden euro's, exclusief van toepassing zijnde btw

2017

2016

Onderzoek van de jaarrekening, waaronder de controle van de statutaire jaarrekeningen en overige statutaire controles van dochtervennootschappen en andere geconsolideerde maatschappijen

976

899

Andere assurance-diensten

1.152

1.154

Adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

Andere niet-controlediensten

-

-

Totaal

2.128

2.053

De accountantskosten hebben betrekking op het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de externe accountant en de accountantsorganisatie reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

Naast de wettelijke controle en uitvoering van overige statutaire controles verleent de accountant een aantal andere assurance-diensten. Deze andere assurance-diensten bestaan uit de beoordeling van tussentijdse financiële informatie, de beoordeling van de niet-financiële informatie zoals opgenomen in dit jaarverslag en werkzaamheden ten aanzien van vermogensscheiding, prospectussen en uitgiftes. Verder vallen onder deze diensten de werkzaamheden inzake rapportages aan de toezichthouder en ten aanzien van hypotheekpools in het kader van uitbesteding, securitisaties en het covered bond programma. De vergelijkende cijfers zijn hiervoor aangepast, in lijn met de betreffende EU verordening.

Stel uw jaarverslag zelf samen