Geconsolideerd totaalresultaat

Geconsolideerd totaalresultaat

Overig geconsolideerd totaalresultaat

in miljoenen euro's

2017

2016

Posten die achteraf niet worden gereclassificeerd naar winst en verlies

Overige mutaties totaalresultaat

1

2

Totaal posten nooit te reclassificeren naar winst en verlies

1

2

Posten die achteraf worden gereclassificeerd naar winst en verlies

Mutatie cashflow hedgereserve

-8

-13

Mutatie herwaarderingen reële waardereserve

-34

21

Totaal posten die achteraf worden gereclassificeerd naar winst en verlies

-42

8

Overig totaalresultaat (na belastingen)

-41

10

Totaalresultaat over de periode

in miljoenen euro's

2017

2016

Nettoresultaat uit voortgezette activiteiten

329

349

Overig totaalresultaat (na belastingen)

-41

10

Totaalresultaat over de periode

288

359

Verdeling:

Totaalresultaat toewijsbaar aan aandeelhouder

288

359

Totaalresultaat toewijsbaar aan belang derden

-

-

Totaalresultaat over de periode

288

359

Stel uw jaarverslag zelf samen