Geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen

Geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen

Geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen 2017

in miljoenen euro's

Geplaatst
kapitaal1

Agio-
reserve

Herwaar-derings-reserve2

Cashflow hedge reserve

Reële waarde reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal
eigen
vermogen

Openingsbalans

381

3.787

4

44

132

-1.136

349

3.561

Overboeking nettoresultaat 2016

-

-

-

-

-

214

-2143

-

Ongerealiseerde herwaarderingen

-

-

-

-4

-19

-

-

-23

Realisatie herwaarderingen via W&V

-

-

-

-4

-15

-

-

-19

Realisatie herwaarderingen via eigen vermogen

-

-

2

-

-

-1

-

1

Overige mutaties

-

-

-

-

-

-

-

-

Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

-

-

2

-8

-34

-1

-

-41

Nettoresultaat 2017

-

-

-

-

-

-

329

329

Totaalresultaat 2017

-

-

2

-8

-34

213

115

288

Uitkering dividend

-

-

-

-

-

-

-135

-135

Totaal mutaties eigen vermogen 2017

-

-

2

-8

-34

213

-20

153

Eindbalans

381

3.787

6

36

98

-923

329

3.714

  1. Het geplaatst kapitaal is volgestort en bestaat uit 840.008 gewone aandelen met een nominale waarde van € 453,79 per aandeel.
  2. De herwaarderingsreserve bestaat uit de herwaarderingen van het onroerend goed voor eigen gebruik.
  3. Dit betreft het resultaat na aftrek van de dividenduitkering van € 135 miljoen.

Geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen 2016

in miljoenen euro's

Geplaatst
kapitaal1

Agio-
reserve

Herwaar-derings-reserve2

Cashflow hedge reserve

Reële waarde reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal
eigen
vermogen

Openingsbalans

381

3.787

1

57

111

-1.383

348

3.302

Overboeking nettoresultaat 2015

-

-

-

-

-

248

-2483

-

Ongerealiseerde herwaarderingen

-

-

-

-10

50

-

-

40

Realisatie herwaarderingen via W&V

-

-

-

-3

-29

-

-

-32

Realisatie herwaarderingen via eigen vermogen

-

-

3

-

-

-

-

3

Overige mutaties

-

-

-

-

-

-1

-

-1

Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen

-

-

3

-13

21

-1

-

10

Nettoresultaat 2016

-

-

-

-

-

-

329

329

Effect nettoresultaat 2016 door stelselwijziging

-

-

-

-

-

-

20

20

Totaalresultaat 2016

-

-

3

-13

21

247

101

359

Uitkering dividend

-

-

-

-

-

-

-100

-100

Totaal mutaties eigen vermogen 2016

-

-

3

-13

21

247

1

259

Eindbalans

381

3.787

4

44

132

-1.136

349

3.561

  1. Het geplaatst kapitaal is volgestort en bestaat uit 840.008 gewone aandelen met een nominale waarde van € 453,79 per aandeel.
  2. De herwaarderingsreserve bestaat uit de herwaarderingen van het onroerend goed voor eigen gebruik.
  3. Dit betreft het resultaat na aftrek van de dividenduitkering van € 100 miljoen.

Stel uw jaarverslag zelf samen