Welkom in het jaarverslag van de Volksbank

Welkom in het jaarverslag van de Volksbank

Introductie

Met dit jaarverslag informeert de Volksbank haar stakeholders over de financiële en niet-financiële resultaten over 2017. In het jaarverslag gaan we uitgebreid in op hoe we waarde willen creëren voor onze stakeholders en hoe we omgaan met kansen en bedreigingen.

Het jaarverslag opent met de belangrijkste kerncijfers, het waardecreatiemodel en de interviews met de voorzitters van de Directie en Raad van Commissarissen. Na deze introductie is het jaarverslag ingedeeld in zeven onderdelen:

  • Strategisch rapport

  • Business rapport

  • Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeitsmanagement

  • Bericht van de Raad van Commissarissen

  • Corporate Governance

  • Jaarrekening

  • Overige gegevens en Aanvullende informatie

Presentatie van informatie

De financiële gegevens in dit jaarverslag zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards zoals aangenomen door de Europese Unie (EU IFRS). Daarnaast voldoen de financiële gegevens aan de vereisten zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De niet-financiële informatie in dit verslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards (Sustainability Reporting Guidelines of the Global Reporting Initiative) en voldoet aan de EU-directive. Informatie over de basis voor niet-financiële verslaggeving is terug te vinden in de bijlage Over de niet-financiële informatie in dit verslag.

Informatie over kapitaal en risicoposities voor 2017 en vergelijkende cijfers over 2016 worden gerapporteerd onder het Basel III raamwerk (CRD IV/CRR). Daarnaast voldoet het onderdeel Risicobeheer, kapitaal- en liquiditeitsmanagement aan de Enhanced Disclosure Task Force (EDTF) vereisten. Informatie over Pillar 3 (onderdeel van de CRR) is terug te vinden in een aparte rapportage op onze website.

Dit rapport is opgesteld in euro’s (€).

Jaarverslag de Volksbank

Dit jaarverslag is gepubliceerd op 8 maart 2018 en is te lezen op onze website of te downloaden als PDF.

Stel uw jaarverslag zelf samen