Kerncijfers

Kerncijfers

Balans

in miljoenen euro's

2016

2015

2014

2013

2012

Balanstotaal

61.561

62.690

68.159

74.537

81.341

Vorderingen op klanten

48.593

49.217

52.834

53.405

61.768

- waarvan hypotheken

45.538

45.631

47.281

48.458

50.841

Schulden aan klanten

47.428

47.440

46.208

43.904

42.344

- waarvan spaargelden

36.593

36.860

35.666

33.276

32.815

Schuldbewijzen

5.696

6.941

11.252

16.439

21.990

Eigen vermogen

3.541

3.302

2.963

2.582

1.337


Kapitaal en funding

in miljoenen euro's

2016

2015

2014

2013

2012

Tier 1-kernkapitaal

3.164

2.916

2.520

2.266

1.253

Risicogewogen activa

10.824

11.513

13.771

15.121

20.592

Ratio's

Tier 1-kernkapitaalratio

29,2%

25,3%

18,3%

15,0%

6,1%

Tier 1-ratio

29,2%

25,3%

18,3%

15,0%

7,7%

Totaal kapitaalratio

33,8%

29,5%

18,4%

15,0%

9,3%

Tier 1-kernkapitaalratio (volledig ingefaseerd)

29,6%

25,8%

17,4%

12,3%

Leverage ratio

5,2%

4,7%

3,8%

3,1%

Leverage ratio (volledig ingefaseerd)

5,3%

4,8%

3,6%

2,5%

Loan-to-deposit ratio

104%

105%

113%

122%

148%


Kwaliteit kredietportefeuille

2016

2015

2014

2013

2012

Loan-to-Value hypotheekportefeuille

80%

83%

86%

89%

87%

Leningen met een betalingsachterstand (%)

1,8%

3,1%

4,3%

4,5%

3,9%

Impaired ratio

1,2%

2,3%

3,1%

3,1%

Dekkingsgraad particuliere hypotheken

19%

23%

20%

19%


Marktaandelen

2016

2015

2014

2013

2012

Betalen (aantal nieuwe betaalrekeningen)1

21%

25%

21%

16%

15%

Particuliere spaartegoeden

10,7%

10,9%

10,7%

10,1%

10,3%

Hypotheekportefeuille (in €)

6,6%

6,7%

7,0%

7,1%

7,4%

Nieuwe hypotheken (in #)

5,7%

4,1%

3,7%

1,8%

2,1%

  1. Bron marktaandeel nieuwe betaalrekeningen: marktonderzoek GfK, gebaseerd op Moving Annual Total (MAT)


Overige kerncijfers

2016

2015

2014

2013

2012

Aantal SNS-winkels

196

189

188

166

162

Aantal zelfstandige adviseurs RegioBank

536

538

535

526

536

Aantal geldautomaten

393

438

539

537

519


Winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's

2016

2015

2014

2013

2012

Rentemarge

911

994

1.024

957

705

Netto provisie en beheervergoedingen

57

48

44

50

54

Overige baten

39

83

31

36

83

Totaal baten

1.007

1.125

1.099

1.043

842

Operationele lasten exclusief wettelijke heffingen

596

575

491

514

469

Wettelijke heffingen

46

15

7

8

10

Totaal operationele lasten

642

590

498

522

479

Overige lasten

1

22

76

8

8

Totaal lasten

643

612

574

530

487

Bijzondere waardeverminderingen

-68

37

207

224

228

Bijzondere waardeverminderingen goodwill

-

-

67

Resultaat voor belastingen

432

476

251

289

127

Nettoresultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-1.536

-813

Belastingen

103

128

100

105

33

Nettoresultaat

329

348

151

-1.352

-719

- Nettoresultaat Property Finance

-1.536

-813

- Incidentele posten

-25

13

-143

-79

-36

Gecorrigeerd nettoresultaat

354

335

294

263

130


Performance-indicatoren

2016

2015

2014

2013

2012

Efficiencyratio1

59,2%

51,2%

44,7%

50,0%

56,9%

Gecorrigeerde efficiencyratio2

56,0%

53,4%

44,7%

43,5%

Rentemarge als % van gemiddelde activa

1,47%

1,52%

1,43%

1,23%

0,87%

Bijz. waardeverminderingen als % van brutoleningen

-0,14%

0,07%

0,38%

0,39%

0,40%

  1. De efficiencyratio wordt berekend door totale operationele lasten exclusief de impact van wettelijke heffingen te delen door totale baten.
  2. De gecorrigeerde efficiency ratio is de efficiency ratio exclusief de impact van wettelijke heffingen en incidentele posten (bruto waarden).


Gedeelde waarde

2016

2015

2014

2013

2012

Klanten

Klantgewogen gemiddelde NPS1

-8

-12

-16

-21

Klanten met een betaalrekening (in duizenden)

1.328

1.240

1.147

Maatschappij

Klimaatneutrale balans

23%

20%

16%

Medewerkers

eNPS

30%

34%

18%

Aandeelhouder

Rendement eigen vermogen (REV)

9,6%

11,1%

5,4%

-69,0%

-44,7%

Gecorrigeerd rendement eigen vermogen (REV)2

10,3%

10,7%

10,6%

10,2%

  1. Weergegeven cijfers hebben betrekking op metingen die hebben plaatsgevonden in het vierde kwartaal.
  2. Exclusief de impact van incidentele posten.

Totale activa 2016
Totale passiva 2016


Totale baten


(in miljoenen euro's)


Operationele lasten


(in miljoenen euro's)


Aantal medewerkers


(FTE)
Net Promoter Score

Merk

2015

2016

ASN Bank

19

14

BLG Wonen

-42

-29

RegioBank

5

2

SNS

-26

-18

Klantgewogen

-12

-8

Stel uw jaarverslag zelf samen