Kerncijfers

Kerncijfers

Balans

in miljoenen euro's

2018

2017

2016

2015

2014

Balanstotaal

60.948

60.892

61.588

62.690

68.159

Vorderingen op klanten

50.536

49.459

48.620

49.217

52.834

- waarvan particuliere hypotheken

47.262

45.934

44.824

44.787

46.230

Schulden aan klanten

48.217

47.062

47.428

47.440

46.208

- waarvan spaargelden

37.376

36.756

36.593

36.860

35.666

Schuldbewijzen

5.822

4.920

5.696

6.941

11.252

Eigen vermogen

3.571

3.714

3.561

3.302

2.963


Kapitaal en funding

in miljoenen euro's

2018

2017

2016

2015

2014

Tier 1-kernkapitaal

3.313

3.339

3.164

2.916

2.520

Risicogewogen activa

9.341

9.781

10.824

11.513

13.771

Ratio's

Tier 1-kernkapitaalratio

35,5%

34,1%

29,2%

25,3%

18,3%

Tier 1-ratio

35,5%

34,1%

29,2%

25,3%

18,3%

Totaal kapitaalratio

37,1%

35,7%

33,8%

29,5%

18,4%

Tier 1-kernkapitaalratio (volledig ingefaseerd)

35,5%

34,3%

29,6%

25,8%

17,4%

Leverage ratio

5,5%

5,5%

5,2%

4,7%

3,8%

Leverage ratio (volledig ingefaseerd)

5,5%

5,6%

5,3%

4,8%

3,6%

Loan-to-deposit ratio

106%

107%

103%

105%

113%


Kwaliteit kredietportefeuille

2018

2017

2016

2015

2014

Loan-to-Value hypotheekportefeuille

70%

74%

80%

83%

86%

Leningen met een betalingsachterstand (%)

1,1%

1,4%

1,8%

3,1%

4,3%

Stage 3-ratio1

1,3%

0,8%

1,3%

2,3%

3,1%

Stage 3-dekkingsgraad particuliere hypotheken1

8,4%

16%

19%

23%

20%

 1. De 2014-2017 cijfers zijn gebaseerd op IAS 39-cijfers en betreffen daarom geen stage informatie. De impaired ratio 2014-2017 wordt vergeleken met de stage 3-ratio 2018 en de dekkingsgraad particuliere hypotheken 2014-2017 met de stage 3-dekkingsgraad van particuliere hypotheken 2018.


Marktaandelen

2018

2017

2016

2015

2014

Nieuwe betaalrekeningen1

24%

20%

21%

25%

21%

Particuliere spaartegoeden

10,6%

10,7%

10,8%

10,9%

10,7%

Hypotheekportefeuille (in €)2

6,6%3

6,5%

6,4%

6,5%

7,0%

Nieuwe hypotheken (in #)

7,3%3

6,8%

5,7%

4,1%

3,7%

 1. Bron marktaandeel nieuwe betaalrekeningen: marktonderzoek Ipsos, gebaseerd op Moving Annual Total (MAT).
 2. Gebaseerd op CBS-gegevens. Marktaandelen van 31-12-2017 zijn aangepast als gevolg van aanpassing van de marktomvang door CBS.
 3. Betreft 3e kwartaal 2018 cijfers wegens niet tijdig beschikbaar zijn van de totale marktomvang.


Overige kerncijfers

2018

2017

2016

2015

2014

Aantal SNS-winkels

202

197

196

189

188

Aantal zelfstandige adviseurs RegioBank

515

528

536

538

535

Aantal geldautomaten

293

320

393

438

539


Winst- en verliesrekening

in miljoenen euro's

2018

2017

2016

2015

2014

Netto rentebaten

908

924

938

994

1.024

Netto provisie en beheervergoedingen

44

49

57

48

44

Overige baten

6

55

39

83

31

Totaal baten

958

1.028

1.034

1.125

1.099

Operationele lasten exclusief wettelijke heffingen

562

560

596

575

491

Wettelijke heffingen

47

43

46

15

7

Totaal operationele lasten

609

603

642

590

498

Overige lasten

-

-

1

22

76

Totaal lasten

609

603

643

612

574

Bijzondere waardeverminderingen

(12)

(24)

(68)

37

207

Bijzondere waardeverminderingen goodwill

-

-

-

-

67

Resultaat voor belastingen

361

449

459

476

251

Belastingen

93

120

110

128

100

Nettoresultaat

268

329

349

348

151

- Incidentele posten

-

13

(25)

13

(143)

Gecorrigeerd nettoresultaat

268

316

374

335

294


Gedeelde waarde

2018

2017

2016

2015

2014

Klanten

Klantgewogen gemiddelde NPS1

-1

-3

-8

-12

-16

Betaalrekeningklanten (in 1.000)

1.488

1.409

1.328

1.240

1.147

Maatschappij

Klimaatneutrale balans1

37%

27%

22%

20%

16%

Financiële weerbaarheid

49%2

40%3

n.v.t

n.v.t

n.v.t

Medewerkers

Medewerker NPS (eNPS)1

-20

-2

30

34

18

Betrokkenheid

7,4

7,6

8,1

8,2

8,0

Bevlogenheid

7,2

7,4

7,4

7,5

Aandeelhouder

Rendement op eigen vermogen4

7,6%

9,1%

10,1%

11,1%

5,4%

Gecorrigeerd rendement eigen vermogen5

7,6%

8,7%

10,8%

10,7%

10,6%

 1. Voor de methodiek van de berekening van deze KPI's, wordt verwezen naar de bijlage Over de niet-financiële informatie.
 2. Gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 6 maanden.
 3. Nulmeting januari 2018.
 4. Nettoresultaat afgezet tegen het gemiddelde totaal eigen vermogen op basis van maandeindstanden over de rapportageperiode.
 5. Nettoresultaat gecorrigeerd voor incidentele posten afgezet tegen het gemiddelde totaal eigen vermogen op basis van maandeindstanden over de rapportageperiode.


Overige performance-indicatoren

2018

2017

2016

2015

2014

Efficiencyratio1

58,7%

54,5%

57,6%

51,2%

44,7%

Gecorrigeerde efficiencyratio2

58,7%

55,4%

54,5%

53,4%

44,7%

Rentemarge (bps)

1,47%

1,50%

1,48%

1,52%

1,43%

Risicokosten van totale leningen

-0,03%

-0,05%

-0,14%

0,07%

0,38%

 1. Totale operationele lasten gecorrigeerd voor wettelijke heffingen afgezet tegen totale baten.
 2. Totale operationele lasten gecorrigeerd voor wettelijke heffingen en de impact van incidentele posten (bruto waarden) afgezet tegen totale baten gecorrigeerd voor de impact van incidentele posten.

Particuliere hypotheken

(in € miljarden)


Tier 1-kernkapitaalratio


Loan-to-Value hypotheekportefeuille


Totaal baten


(in € miljoenen)


Totaal operationele lasten

(in € miljoenen)


Aantal medewerkers

(fte's)

Stel uw jaarverslag zelf samen