Stand van zaken EC-commitments

5.6. Stand van zaken EC-commitments

De Europese Commissie heeft een aantal voorwaarden en restricties gesteld aan de Volksbank. Deze voorwaarden en restricties zijn het gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL (thans SRH N.V.) in 2013 en gelden, tenzij anders bepaald, tot aan het einde van de herstructureringsperiode op 31 december 2017. De belangrijkste voorwaarden en restricties van het EC-besluit zijn:

  • Er geldt een overnameverbod voor een periode van drie jaar vanaf het moment van het EC-besluit.

  • Het staatseigendom mag niet in reclame-uitingen worden gebruikt en in communicatie met bestaande en/of potentiële klanten en beleggers mag niet naar de ontvangen staatssteun worden verwezen.

  • Op hybride schuldinstrumenten die uitstonden op het moment van het EC- besluit mogen geen betalingen worden verricht, tenzij dergelijke betalingen voortvloeien uit een juridische verplichting. Verder wordt afgezien van het aflossen of terugkopen van dergelijke instrumenten, tenzij daarvoor voorafgaande goedkeuring van de Europese Commissie is verkregen.

  • Tot het einde van de herstructureringsperiode gelden beperkingen voor de beloning van werknemers en senior management.

  • Afbouw van de portefeuille met mkb-kredieten met individuele posities van meer dan € 1 miljoen. Van de oorspronkelijke portefeuille is inmiddels het grootste deel afgebouwd. In het afgelopen jaar is door de Volksbank aan de commitment in voldoende mate invulling gegeven.

Stel uw jaarverslag zelf samen