Code Banken

5.3. Code Banken

In 2015 heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het pakket ‘Toekomstgericht Bankieren’ geïntroduceerd. Dit pakket bevat, naast de Code Banken, ook een Maatschappelijk Statuut en Gedragsregels voor medewerkers. Het Maatschappelijk Statuut beschrijft de gewenste maatschappelijke positie en de gedeelde waarde visie van de bancaire sector. De Gedragsregels voor medewerkers zijn regels die verbonden zijn aan de bankierseed. Door dit pakket wil de Nederlandse bankensector meewerken aan het herstel van vertrouwen in de financiële sector.

De eerste versie van de Code Banken is in 2010 door de NVB geïntroduceerd. De Code Banken bevat verschillende principes over corporate governance, risico management, audit en beloningen. De Code Banken is een vorm van zelfregulering. Naleving vindt plaats op basis van het beginsel van ‘pas toe, of leg uit’.

De Volksbank leeft de principes uit de Code Banken na. Op de website www.devolksbank.nl leggen we in een overzicht uit hoe we dit doen. Naleving van de Code Banken is een dynamisch proces. Er kunnen zich altijd nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom wordt dit overzicht doorlopend geactualiseerd.

Stel uw jaarverslag zelf samen