Vergaderingen

Vergaderingen

In 2017 kwam de RvC elf keer bijeen. Vrijwel elke vergadering werd door alle leden van de RvC bijgewoond met een overall aanwezigheidspercentage van 97%. De beschikbaarheid van de leden van de RvC voor tussentijds overleg was goed. Afwezigheid is beperkt gebleven tot onverwachte privéomstandigheden.

Bij de vergaderingen van de RvC zijn de leden van de Directie vaste gasten. De RvC vergadert het eerste uur van elke vergadering in besloten kring. In 2017 heeft er één (informele) vergadering plaatsgevonden zonder de aanwezigheid van de Directie. Tijdens deze vergadering is onder meer de (zelf)evaluatie van de RvC en de beoordeling van de leden van de Directie besproken.

Voor meer informatie verwijzen we naar paragraaf 5.2 Samenstelling, benoeming en functioneren Raad van Commissarissen van dit jaarverslag.

Stel uw jaarverslag zelf samen