Personeel en medezeggenschap

Personeel en medezeggenschap

Er is in 2017 op reguliere basis en in diverse samenstellingen contact geweest tussen de ondernemingsraad (de OR), de Directie en de RvC. De onderstaande onderwerpen zijn o.a. besproken:

  • status van de implementatie van de strategie;

  • wijziging in de managementstructuur;

  • verminderen van het aantal (directeurs)posities;

  • initiatief van de OR om aandacht te vragen voor het ‘kwetsbare midden’ van de medewerkers van de Volksbank door robotisering en digitalisering van werkzaamheden;

  • cao en sociaal plan;

  • franchiseorganisatie in relatie tot het Manifest en de maatschappelijke bank die de Volksbank wil zijn.

Daarnaast heeft de OR met NLFI gesproken over:

  • planning OR-activiteiten in 2017;

  • adviesaanvragen in het kader van pijler 2 van de strategie;

  • diversiteitsbeleid met specifieke aandacht voor het ‘kwetsbare midden’ van de medewerkers van de Volksbank door robotisering en digitalisering van werkzaamheden.

Tijdens de AVvA op 20 april 2017 heeft de OR gebruik gemaakt van zijn spreekrecht. In deze vergadering heeft de OR aangegeven vroegtijdig en volop betrokken te zijn bij de vormgeving en implementatie van de aangescherpte strategie. Er is hiervoor een volgcommissie ingesteld. Ter vergadering is ook aandacht gevraagd voor het ‘kwetsbare midden’ van de medewerkers van de Volksbank door robotisering en digitalisering van werkzaamheden. Dit is relevant voor de gehele sector. Er is gekeken naar oplossingen en investeringen in ontwikkeling, die voor iedere medewerker maximaal worden gefaciliteerd.

Stel uw jaarverslag zelf samen