Commissies RvC

Commissies RvC

De RvC heeft drie commissies: de audit commissie (de AC), de risico commissie (de RC) en de remuneratie en nominatie commissie (de ReNomCo). Deze commissies bereiden besluitvorming voor en adviseren de RvC over diverse onderwerpen. Elke commissie heeft, net zoals de RvC, een eigen reglement.

Audit commissie

De AC ondersteunt de RvC onder andere bij (i) het toetsen van de betrouwbaarheid van het financiële verslaggevingsproces; ii) het toetsen van de structuur en werking van de interne risicobeheersings- en interne controlesystemen, en (iii) het toetsen van de onafhankelijkheid en het functioneren van de interne en externe accountants. De AC telt ten minste drie leden. De commissie bestond per 31 december 2017 uit Sonja Barendregt – Roojers (voorzitter), Jan van Rutte en Ludo Wijngaarden. De CEO, CFO, CRO, de Secretaris, de directeur audit en de externe accountant zijn vaste gasten bij elke vergadering. Voorafgaand aan de vergadering hebben de voorzitter van de AC, de directeur audit en de externe accountant een vooroverleg. Eenmaal per jaar is er een vergadering van de AC, waarbij alleen de directeur audit en de externe accountant aanwezig zijn. De AC kwam in 2017 acht keer bijeen.

In 2017 heeft de AC, onder andere, onderstaande onderwerpen besproken:

 • Kwartaalrapportages Audit en EY

 • Bestuursverslag 2016

 • (de controle van de) Jaarrekening 2016

 • Persberichten halfjaar- en jaarcijfers

 • Managementrapportages

 • Accounting aandachtspunten

 • Evaluatie performance Audit

 • EY Auditplan, risicoanalyse en update

 • Audit risicoanalyse en auditplan 2018-2020

 • Audit charter 2018

 • Gezamenlijke management letter EY – internal audit de Volksbank N.V.

 • Beoordeling functioneren externe accountant

 • Voorzieningen litigation en reorganisatie

 • Fiscaal beleid en periodieke tax update

 • Rapportages Corep/Finrep

 • Update regulatory boards

 • Klokkenluidersregeling

 • EY/Audit overleg over het functioneren en de houding van de directie (tone at the top)

Risico commissie

De RC ondersteunt de RvC onder andere bij (i) het volgen van het risicoprofiel en (ii) het toezicht op de structuur en werking van de interne risicobeheersings- en interne controlesystemen van de Volksbank.

De RC telt ten minste drie leden. De commissie bestond per 31 december 2017 uit Charlotte Insinger (voorzitter), Monika Milz en Jan van Rutte. De CEO, CFO, CRO, de Secretaris, de directeur audit en de directeur compliance & veiligheidszaken zijn vaste gasten bij elke vergadering. Voorafgaand aan de vergadering hebben de voorzitter van de RC en de CRO een vooroverleg. Eenmaal per jaar is er een vergadering van de RC waarbij alleen de externe accountant en de directeur audit aanwezig zijn. In 2017 kwam de RC vijf keer bijeen.

In 2017 heeft de RC, onder andere, onderstaande onderwerpen besproken:

 • Kwartaalrapportages financiële en niet-financiële risico’s

 • Risicoparagraaf bestuursverslag 2016

 • In-control verklaringen

 • SREP 2017 besluit

 • Recovery Plan

 • Updates ECB Office

 • Updates AFM en DNB

 • Transactiemonitoring en klantintegriteit

 • Reverse stress test

 • Strategic risk assessment

 • Risk appetite statements

 • Update PHIRM

 • RMP ERM

 • Risicoanalyse plofkraken

 • Risicomanagement als stimulans voor ondernemerschap

 • ICF self-assessment

Remuneratie en nominatie commissie

De ReNomCo ondersteunt de RvC onder andere bij (i) het beloningsbeleid en arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie, het senior management en de medewerkers, (ii) het benoemingsbeleid van de RvC, de Directie en het senior management, en (iii) organisatiewijzigingen en interne opvolgingsvraagstukken.

De ReNomCo telt ten minste drie leden. De commissie bestond per 31 december 2017 uit Ludo Wijngaarden (voorzitter), Monika Milz en Jan van Rutte. De CEO, de Secretaris en de directeur HR zijn vaste gasten bij elke vergadering. De ReNomCo kwam in 2017 acht keer bijeen.

De ReNomCo heeft in 2017, onder andere, onderstaande onderwerpen besproken:

 • Jaarlijkse toetsing en risicoanalyse beloningsbeleid van de Directie, senior management, identified staff en non-identified staff

 • KPI’s Directie en senior management

 • Kritische succesfactoren (voor alle functies binnen de) Directie

 • Remuneratierapport 2016

 • Tabel Topkader 2016

 • Vaststelling identified staff 2018

 • Vlootschouw en wijzigingen managementstructuur

 • Opvolgingsproces en (her)benoemingen leden RvC en CCO

 • Vaststelling en beloningsrapportage identified staff

 • Procedure beoordeling Directie

 • Vaststellen referentiegroepen voor tweejaarlijkse benchmark beloning Directie

 • Diversiteitsbeleid

 • Tooling en rapportage uitkomsten medewerkersonderzoek 2017

Stel uw jaarverslag zelf samen