Governance

Governance

4. Bericht van de Raad van Commissarissen

Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen van de Volksbank (de RvC) bestond op 31 december 2017 uit Jan van Rutte (voorzitter), Sonja Barendregt–Roojers, Charlotte Insinger, Monika Milz en Ludo Wijngaarden. Conform het rooster van aftreden wijzigde in 2017 en wijzigt in 2018 de samenstelling van de RvC. In de gecombineerde algemene vergadering van aandeelhouders van de Volksbank N.V. en de Volksholding B.V. (de AVvA) van 20 april 2017 is Jos Nijhuis terug getreden als lid van de RvC en voorzitter van de Audit Commissie (de AC). In de AVvA van 19 april 2018 zullen Charlotte Insinger en Ludo Wijngaarden aftreden.

De samenstelling van de RvC is zodanig dat de leden, binnen het kader van de profielschets van de RvC, onafhankelijk kunnen opereren zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte van de statutaire directie van de Volksbank (de Directie). In 2017 heeft de RvC, naast de rol van toezichthouder, ook de rol van werkgever, adviseur en sparring partner van de Directie vervuld.

Stel uw jaarverslag zelf samen