Rendement voor de Aandeelhouder

3.5. Rendement voor de Aandeelhouder

De Volksbank wil een gezonde en stabiele bank zijn met laag risico-activiteiten. We hanteren hierbij een 2020 doelstelling voor het rendement op eigen vermogen van 8%.

Rendement op eigen vermogen

Het rendement op eigen vermogen bedroeg 7,6%, dit is lager dan in 2017 (8,7% gecorrigeerd voor incidentele posten). Deze daling, bij een zeer solide kapitaalpositie, was volledig het gevolg van een lagere nettowinst, met name veroorzaakt door lagere baten.

Dividend

Het voornemen van de Volksbank is om tussen de 40% en 60% van het gecorrigeerde nettoresultaat als dividend aan de aandeelhouder uit te keren. Voor 2018 wordt een dividend voorgesteld van € 161 miljoen, dit komt neer op een pay-out ratio van 60%.

Stel uw jaarverslag zelf samen