Overige doelstellingen

3.6. Overige doelstellingen

Ratio's

2015

2016

2017

2018

Tier 1-kernkapitaalratio (%)

25,3%

29,2%

34,1%

35,5%

Leverage ratio (%)

4,7%

5,2%

5,5%

5,5%

Gecorrigeerde efficiencyratio (%)

53,4%

54,5%

55,4%

58,7%

Kapitaal

Onze huidige doelstellingen op het gebied van kapitalisatie zijn een Tier 1-kernkapitaalratio van meer dan 15%, op basis van de huidige regelgeving, en een leverage ratio van ten minste 4,25%.

De Tier 1-kernkapitaalratio liet een stijging zien naar 35,5% (ultimo 2017: 34,1%), ondanks een negatieve impact van 2%-punten als gevolg van de invoering van IFRS 9 op 1 januari 2018. Dit werd meer dan volledig gecompenseerd door de toevoeging van nettowinst en een daling van de risicogewogen activa (RWA) met € 0,4 miljard ten opzichte van eind 2017.

Onze verwachting is dat, op basis van het in december 2017 bereikte akkoord over Basel IV-regelgeving, onze RWA met ongeveer 45% zullen toenemen en dat onze Tier 1-kernkapitaalratio hierdoor zal dalen met ongeveer 11%-punten.

De leverage ratio was 5,5% (ultimo 2017: 5,5%), ruim boven onze minimum doelstelling. De leverage ratio bleef onveranderd ondanks een lichte daling van het Tier 1-kernkapitaal en een toename van de risico-exposure met € 0,3 miljard.

Efficiencyratio

Voor de efficiencyratio (gedefinieerd als operationele lasten exclusief wettelijke heffingen gedeeld door totale baten) hebben we in 2016 een beoogde bandbreedte van 50% tot 52% voor 2020 gedefinieerd. In 2018 bedroeg de efficiencyratio 58,7% (2017 gecorrigeerd voor incidentele posten: 55,4%).
Deze stijging was vrijwel volledig toe te schrijven aan lagere totale gecorrigeerde baten. De daling van de totale baten lag in lijn met onze verwachting gezien de lage rente omgeving. Besparingen voortvloeiend uit ons kostenreductieprogramma werden echter tenietgedaan door additionele kosten gerelateerd aan de toegenomen wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van transactiemonitoring, risicomanagement en datamanagement alsmede door een stijging van cao-lonen, inclusief hogere sociale lasten.

Stel uw jaarverslag zelf samen