Voortgang Strategie

3. Voortgang Strategie

Voortgang strategische pijlers en gedeelde waarde-doelstellingen

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de voortgang van onze strategie aan de hand van de drie strategische pijlers. Vervolgens worden de ontwikkelingen en realisaties met betrekking tot onze gedeelde waarde-doelstellingen beschreven, evenals de commerciële en financiële resultaten.

Gedeelde waarde doelstellingen

31-12-2018

31-12-2017

Doelstelling 2020

Klant

Klantgewogen gemiddelde NPS1

-1

-3

+10

ASN Bank

18

17

BLG Wonen

-22

-24

RegioBank

12

7

SNS

-11

-13

Betaalrekeningklanten (in 1.000)

1.488

1.409

1.500

Maatschappij

Klimaatneutrale balans1

37%

27%

45%

Financiële weerbaarheid

49%2

40%3

>50%

Medewerker

Medewerker NPS (eNPS)1

-20

-2

+40

Betrokkenheid

7,4

7,6

8,0

Bevlogenheid

7,2

7,4

8,0

Aandeelhouder

Rendement op eigen vermogen

7,6%

8,7%4

8,0%

Overige

Efficiencyratio

58,7%

55,4%4

50-52%

Tier 1-kernkapitaalratio

35,5%

34,1%

> 15.0%

Leverage ratio

5,5%

5,5%

> 4.25%

  1. Voor de methodiek van de berekening van deze KPI's, wordt verwezen naar de bijlage Over de niet-financiële informatie.
  2. Gebaseerd op het voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 6 maanden. De cijfers kunnen niet vergeleken worden door verandering in methodologie. Voor de methodiek wordt verwezen naar paragraaf 3.3.1 Financiële weerbaarheid.
  3. Nulmeting januari 2018
  4. Gecorrigeerd voor incidentele posten (zie hoofdstuk Financiële resultaten).

Stel uw jaarverslag zelf samen