SWOT-analyse

1.4. SWOT-analyse

STERKE PUNTEN

 • Het Manifest verbindt de medewerkers met de missie van de Volksbank: Bankieren met de menselijke maat.

 • De geformuleerde ambitie (optimaliseren van gedeelde waarde) geeft een unieke invulling aan de verwezenlijking van de missie van de Volksbank; hiermee zijn we onderscheidend in de markt.

 • Focus op duidelijke en transparante financiële producten op het gebied van hypotheken, sparen, betalen voor het Nederlandse retailsegment.

 • Meerdere onderscheidende merken die dicht bij hun specifieke klantgroepen staan en op hun eigen manier inspelen op behoeften en voorkeuren van de klant.

 • De solide IT-structuur zorgt voor stabiliteit, waardoor we in de markt acteren als ‘slimme toepasser’.

 • De Volksbank is sterk gekapitaliseerd; hierdoor worden we gezien als een gezonde, robuuste bank.

KANSEN

 • De Volksbank speelt met haar merken in op de trend dat consumenten steeds meer behoefte hebben aan eenvoudige en transparante producten en aan een individuele benadering.

 • De Volksbank positioneert zich als maatschappelijke bank, met het merk
  ASN Bank als aanjager op het gebied van duurzaamheid, een onderwerp dat steeds belangrijker wordt voor consumenten.

 • Het vertrouwen van consumenten in banken is licht gestegen, maar kan hoger; de Volksbank kan als maatschappelijke bank het verschil maken. Onze merken scoren in de vertrouwensmonitor relatief goed.

 • In een wereld waarin met name technologiebedrijven privacy onder druk zetten ligt er voor ons de kans om ons privacyvriendelijk op te stellen. Bij ons blijven data in het bezit van de klant en worden ze door ons beschermd.

ZWAKKE PUNTEN

 • Focus op het Nederlandse retailsegment brengt een concentratierisico met zich mee.

 • De naamsbekendheid van een aantal merken van de Volksbank is kleiner dan die van de grootste aanbieders in de Nederlandse markt.

 • De bedrijfsvoering behoeft verbetering op het gebied van procesbeheersing en datakwaliteit. Dit geldt met name voor de dienstverlening in het aanvraagproces van hypotheken.

 • Ons verandervermogen is relatief beperkt in termen van capaciteit (aantal beschikbare uren).

BEDREIGINGEN

 • De groeiende regel- en toezichtdruk is materieel voor de sector en voor de Volksbank; deze leidt tot hogere kosten en legt beslag op onze verandercapaciteit.

 • Kostenverlagingen bij andere banken en lage kostenniveaus van andere aanbieders van bankproducten drukken op de relatieve kostenpositie van de Volksbank. Dit kan de concurrentiepositie ondermijnen.

 • Er zijn tekenen dat de Nederlandse huizenmarkt overspannen aan het raken is. Na de stijging van de afgelopen jaren kunnen bij economische tegenwind huizenprijzen ook weer dalen. Dit kan leiden tot een stagnerende huizenmarkt. Met onze focus op hypotheken zijn wij sterk afhankelijk van een gezonde huizenmarkt met genoeg transacties.

 • De lage rente zorgt voor veel vraag naar langere looptijden en leidt tot druk op rentemarges op de Nederlandse hypotheekmarkt; dit laatste wordt nog versterkt door aanhoudende concurrentie van niet bancaire spelers.

 • De realisatie van een klimaatneutrale balans is uitdagend. Hiervoor is het nodig om onze hypotheekklanten te bewegen om de eigen woning te verduurzamen. Dit vergt tijd en gewenning: klanten zijn nog niet gewend dat een bank zich ook bezighoudt met verduurzaming van woningen.

 • Nieuwe toetreders, waaronder niet-financiële spelers, vormen in specifieke delen van de waardeketen een strategische bedreiging: het mogelijke verlies van direct contact met de klant.

 • Cybercrime is voor banken al langer een bekende dreiging. We verwachten geen significante daling van het dreigingsniveau en moeten kosten maken om aanvallen van buitenaf op onze systemen af te weren.

Stel uw jaarverslag zelf samen