Strategie

1.6. Strategie

In 2017 zijn we begonnen met de uitvoering van onze in 2016 aangescherpte strategie. Hiervoor hebben we een grootschalig marktonderzoek uitgevoerd onder Nederlandse consumenten. Dit vormde het uitgangspunt voor de herformulering van onze ambitie, strategische doelstellingen en activiteiten.
Een van de conclusies van het onderzoek is dat er een breed draagvlak bestaat voor een maatschappelijke bank. Tweederde van de ondervraagde consumenten gaf aan een dergelijke bank aansprekend te vinden, naast de andere grootbanken. Van de specifieke maatschappelijke bankprofielen die zijn onderzocht, werden met name 'de betaalbare, no-nonsense volksbank' (70%), en 'de fatsoenlijke, hulpvaardige buurtbank' (66%) hoog gewaardeerd ten opzichte van
'de grootbank' (62%).
Een groot deel van de consumenten heeft behoefte aan een bank die:

 • niets te verbergen heeft;

 • bankieren echt makkelijk maakt;

 • met klanten meedenkt;

 • waardering voor hen toont;

 • haar verantwoordelijkheid neemt voor de maatschappij.

Drie pijlers

Om onze ambitie te realiseren, richten we ons de komende jaren op drie pijlers: de nadrukkelijke profilering als maatschappelijke bank, een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering, en een innovatieprofiel van slimme toepasser.

 1. Versterken identiteit
  De Volksbank gaat verder met het versterken van haar maatschappelijke identiteit. Daarbij zullen we vanuit de klantbehoeften onze merkpositioneringen aanscherpen en nieuwe klantproposities blijven ontwikkelen.

 2. Eenvoud en efficiency
  De komende periode zal de Volksbank haar bedrijfsvoering eenvoudiger en efficiënter maken. Eenvoudige en gedigitaliseerde processen en producten zullen de dienstverlening aan de klant gemakkelijker, efficiënter en transparanter maken. Een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering zorgt tevens voor een laag kostenniveau en toekomstbestendigheid.

 3. Slimme toepasser
  Om aansluiting te houden bij de technologische ontwikkelingen zal de Volksbank zich blijven ontwikkelen tot een wendbare organisatie die als slimme toepasser innoveert. We volgen de innovaties op het gebied van de kernbankfuncties op de voet. De Volksbank wil snel en gericht innoveren om klanten steeds beter te bedienen op een manier die past bij hun verwachtingen en behoeften. We streven naar een open innovatieproces met multidisciplinaire externe samenwerking en partnering.

Stel uw jaarverslag zelf samen