Opties voor de toekomst

1.8. Opties voor de toekomst

In 2016 heeft NL Financial Investments (NLFI) een adviesrapport uitgebracht voor de minister van Financiën. Het advies luidde dat er zeker twee tot drie jaar nodig zullen zijn om de beoogde doelstellingen te behalen en te komen tot een optimale waardecreatie voor de lange termijn. De minister heeft het NLFI-advies overgenomen en de Tweede Kamer geïnformeerd.

NLFI heeft in september 2017 een voortgangsrapportage opgesteld. In het bijbehorend advies stelt NLFI dat een goed begin is gemaakt met de uitvoering van de strategie. Opnieuw is in het advies de benodigde termijn van twee tot drie jaar (gerekend vanaf medio 2016) bevestigd. Voor ons betekent dit dat we onze strategie verder uitvoeren en de Volksbank voorbereiden op een zelfstandige toekomst. Onderzocht wordt welke governancestructuur het beste past bij de strategie van de Volksbank. Daarbij onderzoeken we ook op welke manier we onze gedeelde-waardeambitie kunnen vertalen naar onze governancestructuur. Dit onderzoek verloopt in samenspraak met de Raad van Commissarissen en NLFI.

Stel uw jaarverslag zelf samen