Missie en ambitie

1.5. Missie en ambitie

Manifest: bankieren met de menselijke maat

Een maatschappij waarin mensen vol vertrouwen en optimisme kunnen leven. Waarin we samen de dingen doen die goed zijn voor een volgende generatie. Dat is waar wij aan willen bouwen. Daarom bestaan we om iedereen, mens voor mens, te helpen op hun eigen manier financieel weerbaar te zijn.

Dit betekent dat we, vanuit onze sociale oorsprong, de verantwoordelijkheid nemen het vak van bankieren vorm te geven vanuit wat mensen echt nodig hebben. Het betekent dat onze financiële dienstverlening gaat over nut in plaats van rendement – over waarde in plaats van geld. Het betekent vooral dat we oprecht de belangen van onze klanten voorop zetten, zodat fundamentele dingen in het leven zoals wonen, educatie en een buffer voor onverwachte uitgaven nu en in de toekomst geborgd zijn.

We begrijpen ook dat het Nederland van vandaag een grote verscheidenheid kent en ieder mens op z’n eigen manier ‘financieel weerbaar’ wil zijn. Daarom is de Volksbank een diverse familie van merken: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Samen, maar ieder op zijn eigen manier, kiezen we ervoor om duurzaamheid als uitgangspunt te nemen voor de toekomst. Om mensen inzicht, overzicht en vooruitzicht in geldzaken te bieden. Om ‘goed wonen’ toegankelijk te maken en oprecht persoonlijk contact weer de basis te laten zijn voor bankieren. We laten ons continu inspireren om samen met onze klanten eenvoudige dienstverlening te ontwikkelen die de menselijke maat terugbrengt in geldzaken.

Onze missie is beschreven in ons Manifest: Bankieren met de menselijke maat. Dit sluit aan op de wens die leeft in de maatschappij om invulling te geven aan dienstbaar bankieren. Om deze missie waar te maken, heeft de Volksbank de volgende ambitie geformuleerd: het optimaliseren van gedeelde waarde.

Onder het optimaliseren van gedeelde waarde verstaan we dat de Volksbank de belangen van klanten, maatschappij, medewerkers en aandeelhouder(s) in samenhang dient. Met deze vier stakeholdergroepen gaan we regelmatig in gesprek (zie ook paragraaf 1.2 In gesprek met stakeholders). Met onze kernactiviteiten creëren we nut voor de klant, nemen we verantwoordelijkheid voor de maatschappij, bieden we medewerkers zingeving en behalen we rendement voor de aandeelhouder(s).

Onze ambitie reikt verder dan het behalen van alleen een goed financieel resultaat

Nut voor de klant

Met onze verschillende merken willen we relevant en nuttig zijn voor de klant. Dit bereiken we door een bank te zijn waar klanten zich thuis voelen, die eerlijke producten aanbiedt en proactief meedenkt. Elk merk vult dit met zijn eigen onderscheidende focus in.

  • ASN Bank streeft naar duurzame vooruitgang door het geld van klanten te investeren in projecten en initiatieven die goed zijn voor mens, dier en natuur.

  • BLG Wonen streeft ernaar om wonen voor mensen mogelijk te maken door de meest persoonlijke en deskundige financiële dienstverlener van Nederland te zijn. Samen met onafhankelijke adviseurs biedt BLG Wonen solide financiële oplossingen.

  • RegioBank streeft ernaar letterlijk en figuurlijk dicht bij de klant te staan door de aanwezigheid van 528 Zelfstandig Adviseurs in dorpen en kleine steden.

  • SNS streeft ernaar een bank te zijn die slim meedenkt met de gewone Nederlander over hun financiële huishouden.

De Volksbank gaat uit van de behoefte van de klant. Dit vraagt om een werkwijze die begint bij het inventariseren van wat klanten nodig hebben. Daarvoor luisteren we naar wat klanten willen, herkennen we hun achterliggende emotie en zien we producten als middel in plaats van doel. Dit noemen we het ‘Omkeren van het bankmodel’. Als we erin slagen relevant te zijn voor klanten, leidt dat bij elk van onze merken tot een hogere waardering voor onze dienstverlening en meer klantrelaties.

Om dit te bereiken, gaan we op de volgende punten vernieuwingen doorvoeren:

  • onze productvoorwaarden (gedacht vanuit de behoefte van de klant);

  • klantcontactervaringen en de frequentie van het klantcontact;

  • de moeite die klanten moeten doen om iets te regelen;

  • de waardering van onze adviseurs voor onze producten en dienstverlening.

Verantwoordelijkheid voor de maatschappij

We willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Vanuit onze kernactiviteiten hypotheken, sparen en betalen denken we een aanzienlijke positieve invloed te kunnen hebben op de financiële weerbaarheid van klanten en op duurzaamheid in onze keten.

  • Financiële weerbaarheid is een voorwaarde voor het welzijn van het individu in de samenleving. Tweehonderd jaar geleden zijn wij mede voor dit doel opgericht. Onze missie grijpt terug op deze historie. We willen onze klanten stimuleren en helpen hun financiële weerbaarheid te vergroten. Belangrijk hierin is of klanten financieel onbezorgd zijn (zie ook paragraaf 1.7 Strategische doelen en KPI's).

  • We willen de negatieve invloed van onze activiteiten op het klimaat reduceren. We stellen ons ten doel naast onze bedrijfsvoering ook onze balans klimaatneutraal te maken.

Zingeving voor de medewerker

We streven ernaar dat onze medewerkers betrokken en bevlogen zijn, zichzelf kunnen ontplooien en zingeving vinden in hun werk. We vinden het belangrijk dat ze blij zijn met en trots zijn op hun werk. Betrokken en bevlogen medewerkers zijn in onze visie productiever en gelukkiger. Belangrijke thema’s zijn goed werkgeverschap, een goede gezondheid, gelijkwaardigheid en duurzame inzetbaarheid. Daarom werken we aan de vitaliteit van medewerkers, diversiteit, dynamiek in de organisatie, toekomstbestendige perspectieven van medewerkers en een open en vertrouwensvolle relatie met het vertegenwoordigend overleg zoals de ondernemingsraad en de vakbonden.

Rendement voor de aandeelhouder

De Volksbank is een retailbank met focus en eenvoud als onderscheidende kracht. De focus ligt op de particuliere en kleinzakelijke klanten in Nederland, die we duidelijke en eenvoudige producten bieden. Hierbij past een financieel gezonde en stabiele bank met activiteiten met een laag risicoprofiel en een daarbij passend rendement voor onze aandeelhouder(s).

Stel uw jaarverslag zelf samen